preloder
"Istnieje mit, istnieje rzeczywistość i istnieje kraina pośrednia, w której zacierają się granice" Diana Vreeland

Cześć!
https://espire.pl/wp-content/uploads/2017/09/reportaż_mini-8-600x400.jpg

something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me something about me

https://espire.pl/wp-content/uploads/2017/09/reportaż_mini-8-600x400.jpg

Nie ma na świecie niczego, co by nie miało decydującego mementu

Wstep do The Decisive Moment, H. Cartier - Bresson